vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Zahraniční aktivity

Pozmkové spolky spolupracují s řadou obdobných organizací v jiných zemích. Spolupráce se soustřeďuje jednak v úrovni vzájemných návštěv, výměny zkušeností a informací, jednak v realizaci společných projektů. Zde jsou uvedeny alespoň nejdůležitější aktivity, nejde o úplný výčet všech aktivit.

Projekt LIFEorchids

Od roku 2018 se ČSOP účastní jako partner italského projektu LIFEorchids, jehož cílem je záchrana vybraných orchidejových lokalit méně tradičnámi metodami a propagace ochrany orchidejí u veřejnosti.

Spolupráce s norskou neziskovou organizací Naturvernforbundet i Buskerud

Kontakt byl navázán v roce 2014. V listopdu 2014 se díky mikrograntu Fondu NNO uskutečnila návštěva dvou zástupců ČSOP v Norsku, při nž jsem se seznámili se základními obrysy činnosti této organizace a domluvili další možnou spolupráci. V letech 2015-2016 společně realizujeme projekty Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků a Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy.

Barcelonská deklarace

Tzv. Barcelonská deklarace byla přijata na mezinárodním "pozemkospolkovém" kongresu v Barceloně v listopadu 2014. ČSOP je jedním ze zakládajících signatářů. Bližší informace včetně české verze deklarace naleznete zde.

Program Leonardo da Vinci

V letech 2010-2011 se v rámci programu Leonardo da Vinci uskutečnila série výměnných stáží mezi našimi pozemkovými spolky a organizacemi Xarxa de Custòdia del Territori (Katalánsko), Legambiente Lombardia (Itálie) a Deutscher Verband für Landschaftspflege (Německo)

aktualizace 10.2.2020 | nahoru | tisk print