vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Rada Národního pozemkového spolku

Rada Národního pozemkového spolku je odborným orgánem, stojícím v čele hnutí pozemkových spolků. Je složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady ČSOP, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.

Rada především dbá na zachování dobrého jména pozemkových spolků (mimo jiné akredituje pozemkové spolky, řeší případné spory mezi nimi či stížnosti na jejich činnost), zajišťuje poradenství a metodickou pomoc pozemkovým spolkům a je garantem odborné úrovně celého hnutí. Je poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP v otázkách certifikace hodnotných pozemků či objektů, výkupů takovýchto nemovitostí a finanční podpory jednotlivým pozemkových spolků.

V současné době pracuje Rada v tomto složení:

Podrobnosti fungování Rady Národního pozemkového spolku upravuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky.

aktualizace 10.2.2020 | nahoru | tisk print