vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Certifikace hodnotných pozemků a objektů

Smyslem certifikace je zajistit maximální ochranu nejcennějším a nejvýznamnějším pozemkům a stavbám ve vlastnictví pozemkových spolků. Certifikaci uděluje na doporučení Rady Národního pozemkového spolku Ústřední výkonná rada ČSOP, která tímto na sebe přebírá zodpovědnost za péči o danou nemovitost pro případ zániku místního pozemkového spolku nebo jeho neschopnosti náležitě se o ni postarat. 

Důležitou podmínkou platnosti certifikace je dostatečně smluvně ošetřené nástupnictví všech práv k certifikovanému objektu u ÚVR ČSOP (Národního pozemkového spolku) pro případ zániku pozemkového spolku. Certifikace je udělována natrvalo. Nezcizitelnost certifikovaných nemovitostí je zakotvená ve Stanovách ČSOP.

Pozemky vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou automaticky považovány za certifikované.

Podrobné podmínky certifikace jsou uvedeny ve Směrnici ČSOP pro pozemkové spolky.

aktualizace 17.3.2022 | nahoru | tisk print