vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Uskutečněné stáže

Rok 2010:

duben: 2 členové Pozemkového spolku Severní Prácheňsko  - stáž u Legambiente Lombardia (I). Zpráva ze stáže

červenec: 1 člen Pozemkového spolku Hády - stáž u Legambiente Lombardia (I)

srpen: 5 členů Pozemkového spolku Čmelák - stáž u Deutscher Verband für Landschaftspflege (D) Zpráva ze stáže

Rok 2011:

březen: 1 stáž u Xarxa de Custòdia del Territori (E)

duben: 2 členové Pozemkového spolku Ždánický les – stáž u Xarxa de Custòdia del Territori (E). Zpráva ze stáže

květen: 2 členové Pozemkového spolku pro památky a přírodu Podblanicka - stáž u Deutscher Verband für Landschaftspflege (D). Zpráva ze stáže

květen: 4 členové pozemkového spolku Prostějovsko  - stáž u Legambiente Lombardia (I) Zpráva ze stáže

aktualizace 14.7.2011 | nahoru | tisk print