vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Výstupy a publicita projektu

Semináře, konference, exkurze

Setkání pozemkových spolků 17. - 18. dubna 2015 v Brně

Jarní exkurze na lokality (23. května 2015 + 31. května 2015)

Odborné exkurze v rámci Setkání členů a přátel ČSOP (5. září 2015)

Podzimní exkurze na lokalitu Jinošovské údolí (17. října 2015)

Konference Pozemkových spolků "PASTVA/VODA V KRAJINĚ" - Horka nad Moravou (13. března 2016)

Jarní exkurze na lokalitu Zázmoníky (23. dubna 2016)

Práce v terénu

Čmelák - Společnost přátel přírody 

Denemark - Cihelna Chmeliště

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Sdružení pro venkov - Zázmoníky

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

ZO ČSOP JARO Jaroměř

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

ZO ČSOP Kněžice

ZO ČSOP Launensia

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

ZO ČSOP SEV Mravenec

ZO ČSOP Vlašim

Přírodovědné průzkumy lokalit

  • zadání průzkumů
  • průzkum motýlů - Hádecké lomy, Chvojnov, Ještěrčí ráj, Jinošovské údolí, Milská stráň, Mokrady Jablonné, Na ostrově, Na pramenech, Nad Svitákem, Zázmoníky - výsledky zde
  • průzkum hmyzu (bez vodního hmyzu a motýlů) - Na ostrově, Na pramenech, Cihelna Chmeliště
  • průzkum lišejníků - Cihelna Chmeliště, Hádecké lomy, Milská stráň, Na ostrově, Zázmoníky
  • průzkum vodního hmyzu - Chvojnov, Nad Svitákem, Jinošovské údolí, Mokřady Jablonné, Drahňovická mokřadla, Šamonín - výsledky zde 

Ochranářské plány

Letáky

Spolupráce s norskou organizací Naturvernforbundet i Buskerud

Návštěva expertů NiB v ČR 30. 5. - 3. 6. 2015

Účast na Hay making festivalu v Norsku 7. - 15. 7. 2015

Studijní cesta do Norska 10. - 15. 8. 2015

  • postřehy ze studijní cesty: 1, 2, 3

aktualizace 31.10.2017 | nahoru | tisk print