vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Projekt KBS 3790013 - Výměna zkušeností při ochraně cenných přírodních lokalit

Cílem projektu byla návštěva dvou zástupců žadatele v Norsku a dvou zástupců partnera v České republice. Cílem návštěv byla vzájemná výměna zkušeností s ochrannou cenných přírodních lokalit přímo v terénu. Norský partner se v rámci své návštěvy v ČR zúčastnil i workshopu pozemkových spolků a konference Pastva / Voda v krajině.

Návštěva dvou zástupců ČSOP v Norsku proběhla v termínu 10.8.-15.8.2015.

Návštěva dvou zástupců partnerské organizace proběhla v termínu 11.3.-16.3.2016.

 

logo_fondnno.png

http://www.fondnno.cz/ a http://www.eeagrants.cz/ 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 


aktualizace 15.11.2016 | nahoru | tisk print