vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Pozemkové spolky

ps_sazeni.jpgJsou sdružení, jejichž hlavním cílem v ochraně přírodního či kulturního dědictví je upozorňovat na problém. Píší petice, pořádají kampaně, snaží se vyvolat veřejnou diskusi – a doufají, že se problému následně ujmou politici, odborníci, prostě někdo, kdo ho vyřeší. Jsou tací, kteří rovnou přikládají ruku k dílu. Sekají neudržované louky, vysazují stromy, opravují kapličky. Odcházejí s pocitem dobře vykonané práce – a vracejí se někdy s rozčarováním, když majitel poté louku rozoře, strom pokácí, na roky opečovávaném mokřadu se rozhodne postavit garáž. A proto jdou někteří ještě dál. S majiteli uzavírají dlouhodobé dohody o spolupráci, cenné lokality si pronajímají či se přímo stávají jejich vlastníky. Zajišťují tak, že jejich práce nepřijde za pár let vniveč. Zároveň za lokalitu přebírají plnou zodpovědnost, jdou příkladem ostatním vlastníkům. Stávají se pozemkovým spolkem.

orchis_hybrida.jpgHnutí pozemkových spolků v Česká republice navazuje na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků a na zkušenosti mnoha obdobných organizací v zahraničí. Český svaz ochránců přírody stál u vzniku hnutí pozemkových spolků v České republice, je koordinátorem aktivit pozemkových spolků u nás a tyto aktivity dlouhodobě jak finančně, tak metodicky podporuje. 

Ať již chcete pozemkový spolek založit nebo s ním spolupracovat, na těchto stránkách byste měli najít veškeré potřebné informace. Nenaleznete-li zde na nějakou vaší otázku přeci jenom odpověď, obraťte se s důvěrou na koordinátory programu (Jan Moravec, Adéla Bajgerová) v Kanceláři ÚVR ČSOP.

Pozemkové spolky na Facebooku.

Hnutí pozemkových spolků je každoročně podporováno grantem Ministerstva životního prostředí a v období 1.4.2015 - 31.8.2016 též grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (projekt "Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy").

fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.png

 

 

http://www.fondnno.cz/ a http://www.eeagrants.cz/ 

aktualizace 17.3.2022 | nahoru | tisk print