vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekologická výchova:
Soutěže

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zlatý list

Zlatý list (dřívZatý list - logo soutěžee Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědně-ekologická soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít také inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.

Podrobné infromace a aktuality naleznete na samostatných, oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.

Soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému. Součástí hodnocení družstva je i prokázání praktické práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, škoy, ...).

Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a místních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení ad.)

Soutěž dlohodobě podporují Lesy ČR, s. p.aktualizace 16.2.2017 | nahoru | tisk print