vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekologická výchova:
Soutěže

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ekologická olympiáda

Určování rostlin na Ekologické olymppiádě.Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z České republiky zaměřené na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěže se účastní tříčlenná družstva středoškoláků, která reprezentují vysílající subjekt (školské zařízení, články občanského sdružení, atd.)

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody prostřednictvím svého článku Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP). Soutěž probíhá na krajské úrovni, možná jsou však i místní kola. Nižší postupová kola soutěže pořádají spolupracující partneři.

Podrobné infromace o soutěži naleznete na samostatných stránkách soutěže www.ekolympiada.cz.


Cíle soutěže:

  • Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
  • Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
  • Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
  • Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a umožnit jim setkání s odborníky v daných oblastech.
  • Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.

Ekologickou olympiádu dlouhodobě podporují Lesy ČR, s. p.

 

 

aktualizace 16.2.2017 | nahoru | tisk print