vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekologická výchova:
Ekocentra ČSOP

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Akreditace ekocenter

Ekocentra ČSOP jsou akreditována ve čtyřech oblastech, podle charakteru své činnosti:

  • Ekocentrum osvětové – hlavní činností je pořádání akcí pro veřejnost jako např. Den Země, přednášky, výstavy, exkurze aj.
  • Ekocentrum výukové – je specializováno na ekovýchovné výukové programy pro děti a studenty ve školách a v dětských oddílech.
  • Ekocentrum vzdělávací – pořádá semináře, workshopy a školení pro pedagogické pracovníky, zaměstnance veřejné správy, členy neziskových organizací apod.
  • Ekocentrum poradenské – jedná se o ekoporadnu, kde jsou zodpovídány dotazy a poskytovány konzultace širokému spektru klientů.

Jedno ekocentrum přitom může být akreditováno pro více činností současně.

Podmínkami pro akreditaci Ekocentra ČSOP jsou:

  • zřizovatelem EC je řádně registrovaná složka ČSOP s právní subjektivitou;
  • EC ke své činnosti vlastní, či má pronajaty provozní prostory, má personální a materální vybavení a prokazatelně působí na veřejnost mimo ČSOP;
  • EC vykazuje obsah a kvalitu své činnosti v způsobem jednotně stanoveným pro všechna EC;
  • EC uhradí akreditační poplatek stanovený pro daný rok ÚVR ČSOP na návrh příslušné komise.

Problematiku Ekocenter ČSOP a jejich akreditace řeší podrobně Směrnice ÚVR ČSOP pro "Ekocentra ČSOP" (platná od 1.1.2017).

Zde je k dispozici formulář, který je třeba vyplnit pro úspěšné založení nového ekocentra či  prodloužení akreditace v roce 2022:  Formular akreditace EC 2022.

Akreditační poplatky: jednorázový roční poplatek činí 500 Kč.

 

aktualizace 4.2.2022 | nahoru | tisk print