vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekologická výchova:
Ekocentra ČSOP

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Projekt POZNEJ A CHRAŇ NAŠÍ PŘÍRODU!

V roce 2016 se podařilo Českému svazu ochránců přírody obdržet dotaci Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 7/2016 - Národního programu životní prostředí na projekt POZNEJ A CHRAŇ NAŠÍ PŘÍRODU!

Smyslem projektu Poznej a chraň naší přírodu! bylo prostřednictvím oborníků ČSOP vyškolit pracovníky ekocenter ČSOP v celém spektru témat, která zajímají veřejnost a ČSOP je řeší. Vyškolení pracovníci (lektoři) pak získané znalosti dále předávali odborné veřejnosti (např. zaměstnancům škol a školských zařízení, lektorům ekocenter, vedoucím dětských oddílů, zájemcům z řad základních organizací ČSOP…) formou seminářů. Školením prošlo 22 lektorů 12 ekocenter ČSOP ze  12 krajů České republiky.  Následné semináře pro odbornou veřejnost pokryly všechny kraje ČR (celkem 28 seminářů vždy po dvou v kraji).

Od středy 29. do pátku 31. března, probíhalo v Ekocentru Chaloupky školení lektorů Ekocenter ČSOP. Lektoři byli proškoleni v sedmi tématech, představující hlavní činnosti ČSOP - od úvodních obecných informacích přes pomoc volně žijícím živočichům, program Živá zahrada, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, rozsáhlejší téma Voda v krajině, informace o činnostech Pozemkových spolků po stále oblíbenější program Záchrany starých krajových odrůd ovoce. Školení se zúčastnili zástupci Ekocenter z 11 krajů, kteří budou následně pořádat semináře pro odbornou veřejnost po celé ČR.

 Odkaz na metodickou publikaci Poznej a chraň naši přírodu!

Odkaz na videoprezentace všech témat projektu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZFIVd0UrhaD1Qdh20vwdXzTdeiHsR_Q

 

Od října do ledna probíhaly samotné semináře pro veřejnost. Termíny seminářů, místa konání a jejich náplň: 

6.10.  - Ekocentrum Spálené Poříčí (pro Plzeňský kraj ve Spáleném Poříčí) - Záchrana zvířat v nouzi, Živá zahrada

27.10. - Ekocentrum Armillaria (pro Liberecký kraj v Krásné) - Péče o přírodně cenné lokality, Živá zahrada

10.11. - Ekocentrum Iris (pro Olomoucký kraj v Prostějově) - Živá zahrada, Voda v krajině, Záchrana zvířat v nouzi

10.11. - Ekocentrum Armillaria ( pro Liberecký kraj v Liberci) - Péče o přírodně cenné lokality, Živá zahrada, Ukliďme svět, ukliďme Česko

15.11. - Ekocentrum Iris (pro Olomoucký kraj v Olomouci) - Živá zahrada, Voda v krajině, Záchrana zvířat v nouzi

17.11. - Ekocentrum Chaloupky (pro kraj Vysočina v Chotěboři) - Živá zahrada, Staré krajové odrůdy, Péče o přírodně cenné lokality

23.11. - Ekocentrum Spálené Poříčí (pro Plzeňský kraj ve Spáleném Poříčí) - Záchrana zvířat v nouzi, Živá zahrada

24.11. - Ekocentrum ČSOP Novojičínska (pro Moravskoslezský kraj v Blahutovicích) - Živá zahrada, Voda v krajině

25.11. - Valašské ekocentrum (pro Zlínský kraj ve Vlašském Meziříčí) - Živá zahrada, Voda v krajině

27.11. - Ekocentrum Koniklec (pro Prahu v Praze 4) - Živá zahrada, Záchrana zvířat v nouzi, Ukliďme svět, ukliďme Česko, Voda v krajině, Péče o přírodně cenné lokality

28.11. - Ekocentrum Veronica Brno (pro Jihomoravský kraj v Brně) - Staré krajové odrůdy, Ukliďme svět, ukliďme Česko

30.11. - Ekocentrum Veronica Brno (pro Jihomoravský kraj v Brně) - Živá zahrada, Záchrana zvířat v nouzi

7.12. - SEV Kladno (pro Ústecký kraj v Děčíně) - Záchrana zvířat v nouzi, Živá zahrada, Voda v krajině

7.12. - Ekocentrum Pasíčka (pro Pardubický kraj v Boru u Skutče) - Živá zahrada, Volně žijící živočichové v nouzi

14.12. - SEV Kladno (pro Ústecký kraj v Ústí nad Labem) - Záchrana zvířat v nouzi, Živá zahrada

14.12. - Šumavské ekocentrum (pro Jihočeský kraj ve Vimperku) - Péče o přírodně cenné lokality, Volně žijící živočichové v nouzi

9.1. - Ekocentrum Spálené Poříčí (pro Karlovarský kraj v Chodově) - Živá zahrada, Voda v krajině

10.1. - Ekocentrum Pasíčka (pro Pardubický kraj v Pardubicích) - Živá zahrada, volně žijící živočichové v nouzi

12.1. - Ekocentrum Armillaria (pro Královehradecký kraj v Jaroměři) - Péče o přírodně cenné lokality, Živá zahrada, Ukliďme svět - Ukliďme Česko

13.1. - Ekocentrum Spálené Poříčí (pro Karlovarský kraj v Chodově) - Voda v krajině, Ukliďme svět- ukliďme Česko

19.1. - Ekocentrum ČSOP Novojičínska (pro Moravskoslezský kraj v Blahutovicích) - Ukliďme svět - ukliďme Česko, Jak se postarat o púřírodně cennou lokalitu, Staré odrůdy ovocných dřevin

20.1. - Ekocentrum Huslík (pro Středočeský kraj v Poděbradech) - Živá zahrada, Staré ovocné odrůdy

22.1. - Ekocentrum Šumava (pro Jihočeský kraj ve Vodňanech) - Péče o přírodně cenné lokality, Ukliďme svět - ukliďme Česko

23.1. - Ekocentrum Koniklec (pro kraj Praha v Praze 4) - Živá zahrada, Volně žijící živočichové v nouzi, Ukliďme svět - Ukliďme Česko, Staré odrůdy ovocných dřevin, Voda v krajině, Péče o přírodně cenné lokality

25.1. - Ekocentrum Chaloupky (pro kraj Vysočina v Telči) - Péče o přírodně cenné lokality, Voda v krajině

27.1. - Ekocentrum Huslík (pro Středočeský kraj v Poděbradech) - Volně žijící živočichové v nouzi, Voda v krajině

29.1. - Ekocentrum Pasíčka (pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové) - Živá zahrada, Volně žijící živočichové v nouzi

 

Reportáž ze semináře pro Karlovarský kraj v Chodově: 

http://archiv.kasschodov.cz/domains/kasschodov.cz/public/tvarchiv/tv/2018_MAG_01_01_POZNEJ_A_CHRA%C5%87_NA%C5%A0I_P%C5%98%C3%8DRODU_WEB~1.mp4

1.2.2018 proběhl v Domě ochránců přírody v Michli závěrečný hodnotící seminář projektu, kterého se zúčastnili lektoři ekocenter, odborní garanti a koordinátoři projektu. Na tomto setkání si mezi sebou sdělili  poznatky a zkušenosti, které  v průběhu projektu nasbírali. Pokusili se tento projekt celkově vyhodnotit, případně vylepšit tak, aby byl co nejoptimálnější pro budoucí aktivity ČSOP a podařilo se tak zaujmout v rámci těchto témat ještě širší veřejnost.

 

 

sfzp.png

 

 

 

aktualizace 19.1.2021 | nahoru | tisk print