vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Vydavatelská činnost:
Krása našeho domova

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Časopis Krása našeho domova

 
 

krasa-nd-ilust.gifČasopis Krása našeho domova vydával v letech 1904 - 1951 Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí.

Krása našeho domova je členským časopisem, který dostávají zdarma všichni členové ČSOP (ostatní zájemci si ho mohou objednat - pro předplatitele č.ú.34535011/0100, v.s. "PSČ", k.s. 440). Vychází dvakrát ročně a jaho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek.

Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, Ze zahraničí atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP.

Redaktorem časopisu je Jan Moravec (kndzavinac.gifcsop.cz)

Redakční radu časopisu tvoří:

Libor Ambrozek, Stanislava Bartošová, Pavel Bureš, Jakub Hromas, Jan W. Jongepier, Petra Orálková, Pavel Pešout, Ladislav Ptáček (předseda), Bohumil Reš, Petr Stýblo, Dalibor Zachoval, Václav Záruba a Lenka Žaitliková.

Vydání ročníků 2002, 2003 a 2014 bylo podpořeno grantovým řízením Ministerstva životního prostředí. Materiály nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. 

 

 

aktualizace 5.6.2019 | nahoru | tisk print