vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Podpořte nás!

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Programy ČSOP a nabídka generálního partnerství

Český svaz ochránců přírody realizuje a koordinuje celou řadu programů zaměřených na ochranu přírody i vzdělávání a osvětu. V současné době hledáme partnery pro následující programy:

Ekocentra ČSOP
Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Mezi hlavní činnosti ekocenter po celé České republice patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.

Národní program Ochrany biodiverzity
Program si klade za cíl udržení rozmanitosti naší přírody. V praxi to znamená, že se mapují např. orchideje, motýli, ptáci či velké šelmy. Každoročně se vyvěšují a čistí budky pro ptáky a netopýry, v období tahu se přenášejí obojživelníci přes rušné komunikace, budují se tůně a kamenné zídky, které poskytují útočiště mnoha živočišným druhům. Kosením luk a prořezáváním náletů se podporují vzácné rostliny, zakládájí se sady a do krajiny se vysazují staré krajové odrůdy ovocných dřevin. V roce 2014 jsou generálním partnerem Lesy ČR, s.p.

Setkání s přírodou
Již 14. rokem běží kampaň, která nabízí široké veřejnosti během 14 dnů v červnu navštívit přírodovědně zajímavá místa se zasvěceným průvodcem z řad ČSOP. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit.

Pozemkové spolky
Posláním Pozemkových spolků je péče o přírodně cenné pozemky a jejich dlouhodobá ochrana na základě jejich vlastnictví, uživatelských práv či spolupráce s majitelem. Do programu Pozemkových spolků, který Český svaz ochránců přírody již od poloviny 90. let koordinuje a zaštiťuje, je v současné době zapojeno na 60 organizací, které se starají dohromady o více jak 1500 cenných pozemků - od pralesů přes orchidejové louky, až po různá stromořadí. Bližší informace zde

Ukliďme svět

Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojí téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu. V letech 2017 – 2020 se kampaň konala ve spolupráci s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Web kampaně je zde.

Živá zahrada
Jedná se o soutěž pro širokou veřejnost, která si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám zahrad tak, aby sloužily i potřebám volně žijících živočichů. Soutěžící na svém pozemku sledují v daných termínech dvakrát ročně výskyt vybraných druhů živočichů. Svá pozorování zaznamenávají do mapovací karty. V rámci programu je vyhlašována i výtvarná soutěž.
Web Živé zahrady najdete zde.

Bližší informace poskytne: Tereza Vadasová (tel: 222 516 115) nebo pište na e-mail: info@csop.cz

aktualizace 2.3.2021 | nahoru | tisk print