vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Památné lípy v Bohumilické aleji se dočkaly odborného ošetření

11.12.2018

Členové Českého svazu ochránců přírody Šumava v letošním roce pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku. Odborného ošetření se dočkalo celkem 22 památných lip srdčitých, které byly ošetřeny díky finanční podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě.

Již v  roce 2012 v Bohumilicích v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě došlo k prvnímu ošetření 28 lip srdčitých, na místo byla instalována také informační tabule, odpočívadlo a lavička. V letošním roce specializovaný arborista ošetřil dalších 22 lip - na stromech zajistil bezpečnostní řez, na jednom ze stromů instaloval bezpečnostní vazbu a na dalším provedl konzervační ošetření. Navíc proběhla dosadba 12 ks odrostků lip srdčitých do proluk po již odumřelých jedincích v této aleji, došlo také k odstranění nežádoucího osikového, březového a vrbového náletu, kdy dřeviny vrůstaly do korun památných stromů a byly zde neperspektivní.  

Bohumilická alej se nachází asi 6 km severně od města Vimperk. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic. Toto památné stromořadí tvoří lípy srdčité a velkolisté. Celkem se zde nachází 76 stromů lip, jejichž věk je odhadován na 150 let. Jedná se o jednu ze čtyř lokalit, které byly v letošním roce podpořené jako jednorázové managementové zásahy obnovního charakteru v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Prostřednictvím tohoto programu již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.