vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Nové domovy pro sovy pálené

21.6.2021

Členové Českého svazu ochránců přírody pomáhají vytvářet nové bezpečné domovy pro sovy pálené v západních Čechách. Letos plánují umístit 8 nových budek speciálně určených pro tento druh sov.  

Sovy pálené jsou charismatičtí ptáci s tichým letem, loví zejména hraboše a pomáhají tak v zemědělské krajině s potlačováním tohoto významného polního škůdce, který v posledních letech dělá v České republice starosti řadě zemědělců. Bohužel sovy pálené to nemají v naší osídlené krajině lehké. Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně přírody je sice zařazuje mezi druhy silně ohrožené, ale i tak na ně číhá mnohé nebezpečí. Sovy ohrožují zejména změny ve využívání krajiny, střety s dopravními prostředky, používání prostředků proti hlodavcům či výskyt nezabezpečených nádrží a různých rour od vzduchotechniky, do kterých mohou zapadnout. Mnohá hnízda pak vyplení také kuny skalní. Dříve sovy pálené hnízdily zejména na skalách a v dutinách starých stromů, později pak v zemědělských usedlostech a na půdách kostelů. Bohužel i tato hnízdiště zanikají.

Pomoci těmto krásným ptákům se snaží již řadu let ochránci ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bernartice a to na území kolem měst Tachov a Horšovský Týn. Letos probíhá celková revize míst, kde sovy pálené dříve hnízdily nebo kde jim dříve byla umístěna budka. Proběhne kontrola, zda je lokalita pro sovy stále přístupná a zda se zde nenachází v okolí zařízení, které by mohlo představovat pro sovy past. Stávající budky budou opraveny a případně zabezpečeny proti kunám. Na vhodná místa jako velké seníky či otevřené kovové kolny, se umístí 8 nových budek, které budou také zabezpečené proti kunám vnitřní přepážkou a plechovým lemováním. Tyto budky se již dříve osvědčily. Umístěním budky však péče nekončí, samozřejmostí je celková evidence a následné pravidelné kontroly. Velice důležitá je zde spolupráce s vlastníky a uživateli objektů, kde jsou budky umístěny.

Pomoc sovám páleným na Tachovsku byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity http://biodiverzita.csop.cz . Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p.  Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.