vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Nové posezení pod největší lípou

1.9.2021

Na Vimpersku bylo Českým svazem ochránců přírody díky finanční pomoci NET4GAS nově upraveno okolí největší lípy v Jižních Čechách, která je zároveň součástí naučné stezky Sudslavický okruh. Turisté naleznou tříkilometrovou naučnou stezku v přírodní rezervaci Opolenec, asi 5 km severně od Vimperka.

U zmíněné lípy došlo k odstranění starého a poničeného zábradlí a bylo nahrazeno novým z trvanlivějšího dřeva – akátu. Zábradlí částečně brání vstupu ke kmeni stromu. Strom je dutý a bezprostřední přístup k němu není žádoucí z důvodu sešlapávání terénu, ničení dutin a kořenových náběhů, odhazování odpadků a podobně. Zábradlí má tedy především ochranářský význam. Vyměněn byl také stůl s lavicemi určený pro posezení návštěvníků.

Naučná stezka Sudslavický okruh zpřístupňuje přírodní rezervaci Opolenec, která se nachází nad pravým břehem Volyňky severně od Vimperka. Tato přírodní rezervace je významná zejména z botanického hlediska, a to například výskytem kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého, jehož květy může návštěvník zahlédnout koncem léta. Jedná se také o ostrůvek „pošumavského krasu“, kde v minulosti probíhala těžba a zpracování vápence. Samotná stezka patří k nejstarším v Pošumaví. Otevřena byla již roku 1977, ovšem obnovena byla až roku 2010, kdy se do větší rekonstrukce pustili lidé z Českého svazu ochránců přírody Šumava v rámci programu Blíž přírodě. ČSOP Šumava se o stezku stará dodnes.

Do členitého terénu bylo umístěno 15 informačních tabulí a další hrací a informační prvky, které seznámí návštěvníka se zajímavostmi tohoto místa. Nově byla také na okruhu představena interaktivní hra pro děti i dospělé s názvem „Stezkou nestezkou za Sudslavickým pokladem“. Více informací o hře naleznete zde: http://www.csopsumava.cz/2020/09/nova-hra-sudslavickem-okruhu/.

Na Vimpersku je možné navštívit i další lokality zpřístupněné v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, třeba stráň Velká Homolka nacházející se přímo nad městem Vimperk. Více informací naleznete na webových stránkách programu Blíž přírodě https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/sudslavicky-okruh.html. Veškeré aktivity prováděné v rámci programu Blíž přírodě jsou financovány společností NET4GAS, generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody.

 

 

Bližší informace:

 

Jakub Hromas

ZO ČSOP Šumava

T: 777 812 835

E: jakub.hromas@csopsumava.cz

 

Kateřina Burešová

Kancelář ÚVR ČSOP

T: 731 760 872

E: katerina.buresova@csop.cz

 

Vojtěch Meravý

NET4GAS, s.r.o.

T: 735 191 108

E: vojtech.meravy@net4gas.cz

 

 

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.