vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje tradiční otevřená výběrová řízení Ochrana biodiverzity. Bližší informace a povinné formuláře níže.

Ochrana biodiverzity

      Výsledky výběrového řízení obojzivelnici 2023

      Vysledky vyberoveho rizeni OB 2023

U projektů realizovaných ve spolupráci s LČR s. p. je možné využít formulář pro potvrzení o převzetí záverečné zprávy z projektu.

Pro inspiraci níže připojujeme vzory jak takový projekt v programu Ochrana biodiverzity napsat a připravit.

Vzorovy projekt OB - Priprava akce pro verejnost

Vzorovy projekt OB - Priprava projektu na zajisteni pece o ptaci budky

Vzorovy projekt OB - Priprava projektu na biologicke mapovani

Vzorovy projekt OB - Priprava projektu na management

Pro zjednodušení připojujeme osnovu závěrečné zprávy z realizace projektu, kterou stačí v podstatě jen vyplnit.

Osnova závěrečné zprávy

Ukázka rámcových textů smluv na realizace projektů v programu Ochrana biodiverzity (podmínky).

Text smlouvy na mapovaci projekty

Text smlouvy na osvetove projekty

aktualizace 11.5.2023 | nahoru | tisk print