vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Jak založit základní organizaci ČSOP

K založení základní organizace (ZO) ČSOP je třeba nejméně 5 osob starších 18 let.

Založení ZO probíhá ve čtyřech fázích:

 • Ustavující schůze
 • Předběžná registrace
 • Zápis do spolkového rejstříku, zajištění IČ
 • Řádná registrace

Po uskutečnění ustavující schůze je třeba zaslat na adresu ÚVR ČSOP:

 1. zápis z ustavující členské schůze se všemi předepsanými náležitostmi
 2. vyplněnou žádost o registraci základní organizace ČSOP
 3. souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (předseda) se zápisem do rejstříku a prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce (s ověřeným podpisem)
 4. doklad o právním titulu nové základní organizace k užívání prostor, v nichž má být zřízeno sídlo (př. nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka s umístěním sídla ZO) - ne starší 3 měsíců a s ověřeným podpisem vlastníka
 5. předepsanou výši odvodů z členských příspěvků ZO (částku můžete uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 34535011/0100, jako specifický symbol uveďte 999, variabilní symbol je Vaše datum narození)
  Výši členských příspěvků si stanovuje každá ZO sama, podle svých potřeb. Centrálně je určena pouze částka, kterou organizace za každého člena odvádí do "společné kasy". Výše odvodů z členských příspěvků je pro jednotlivé členy stanovena takto:

- výdělečně činný – 400 Kč/rok
- nevýdělečně činný
..(děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …) – 200 Kč/rok
- důchodce nad 70 let – 100 Kč/rok
- rodinné členství – 500 Kč/rok

Co následuje:

 • ÚVR prostřednictvím své Kanceláře provede do 10 dnů po obdržení žádosti o registraci a zápisu z ustavující schůze předběžnou registraci ZO. 
 • Kancelář ÚVR zajistí na základě ostatních dodaných dokumentů zápis nové ZO do spolkového rejstříku.
 • Po obdržení dokladu o zápisu ZO do spolkového rejstříku a přidělení IČ, zašle Kancelář tento doklad základní organizaci spolu s registračním listem s platností do konce března následujícího roku.

 

Pravidla pro pojmenovávání ZO stanovuje tato směrnice a zde naleznete seznam použitých názvů ZO.

Veškeré potřebné informace rádi podají a v případě jakýchkoliv problémů poradí zaměstnanci Kanceláře ÚVR ČSOP.

 

aktualizace 5.5.2020 | nahoru | tisk print