vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Etický kodex pozemkových spolků

Preambule: Pozemkový spolek (PS) dbá na zachování dobrého jména spolkové ochrany přírodního a kulturního dědictví (hnutí pozemkových spolků)

  1. PS má jasný účel a cíle
  2. PS pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným.
  3. PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné péče o ně
  4. PS se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či neschopnosti péči řádně zabezpečit má zajištěno převzetí svých závazků jiným PS
  5. PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i "manuálních") pro realizaci svých cílů
  6. PS přistupuje korektně ke všem svým partnerům
  7. PS dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů
  8. PS zajišťuje své financování etickým a zodpovědným způsobem
  9. Hospodaření PS je transparentní
  10. PS spolupracuje s ostatními PS a Národním pozemkovým spolkem

aktualizace 14.6.2007 | nahoru | tisk print