vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Povinnosti akreditovaného pozemkového spolku

Pozemková evidence

Mít pořádek ve ”svých” pozemcích a ve smlouvách je jedním ze základních předpokladů činnosti pozemkového spolku. Přehled o pohybech na ”kontu nemovitostí” jednotlivých akreditovaných pozemkových spolků potřebuje mít i Národního pozemkový spolek – jednak aby mohl za jednotlivé pozemkové spolky skutečně ručit, jednak aby mohla svým partnerům na národní úrovni poskytovat informace o aktuálním stavu celého hnutí a posilovat jeho pozici. K evidenci pozemků a vzájemné výměně informací slouží tabulka pozemkové evidence.

Tabulku pozemkové evidence vyplňuje pozemkový spolek již při žádosti o akreditaci. Následně ji průběžně aktualizuje a vždy, když v ní dojde k nějaké změně, posílá kopii v digitální podobě Radě Národního pozemkového spolku (na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP).

Zpráva o činnosti pozemkového spolku 

Pokud se pozemkový spolek nezapojuje do programů, ke kterým by musel zpracovávat závěrečné zprávy, a nezískává další pozemky, které by bylo třeba zapracovat do pozemkové evidence, je jedinou jeho administrativní povinností vůči Radě Národního pozemkového spolku každoroční podání zprávy o činnosti pozemkového spolku a stavu spravovaných pozemků.

Podobu a obsah zprávy stanovuje podle aktuálních potřeb vždy předem Rada Národního pozemkového spolku. Již několik let má tato zpráva standardně formu jednoduchého dotazníku, který je předvyplněný pozemkovým spolkům v dostatečném předstihu rozesílán.

Tuto zprávu by měl pozemkový spolek předložit Radě do konce února. Na základě jejího přijetí mu je prodloužena akreditace na další rok. 

Akreditační poplatek

Akreditační poplatek je příspěvkem pozemkových spolků na servis, který jim poskytuje Rada Národního pozemkového spolku. Pokrývá pouze menší část nákladů Rady, většina jich je hrazena z vnějších zdrojů – různých grantů a dotací. Akreditační poplatek je z účetního hlediska považován za členský příspěvek.

Výši akreditačního poplatku stanovuje každoročně Rada Národního pozemkového spolku. Již několik let je jeho výše 1000,- Kč/rok. Pozemkové spolky s minimálním nebo nulovým finančním obratem (případně z jiného závažného důvodu) mohou požádat o prominutí akreditačního poplatku.

aktualizace 26.6.2007 | nahoru | tisk print