vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Akreditace pozemkového spolku

Smyslem akreditace pozemkových spolků je budovat a udržovat dobré jméno hnutí pozemkových spolků. Akreditace zaručuje určitý standard pozemkových spolků a zajišťuje jejich důvěryhodnost v situaci, kdy pojem pozemkového spolku není ošetřen žádnou právní normou. Na akreditaci jsou vázány i určité výhody v rámci programu ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Akreditován může být pouze takový pozemkový spolek, který splňuje stanovené podmínky (viz dále) a zaváže se dodržovat pravidla pro činnost pozemkových spolků, shrnuté v Etickém kodexu pozemkových spolků.

Podmínky udělení akreditace pozemkovému spolku:

  • Uchazeč je zaregistrován jako pobočný spolek ČSOP, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond a má vlastnická nebo jiná práva (věcné břemeno, pronájem, výpůjčka) k pozemku nebo stavbě a jejich příslušenství, jejichž využití je v souladu s principy PS (podrobněji viz Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky).
  • Uchazeč vyplní formulář žádosti, ve kterém uvede základní údaje o pozemkovém spolku (kdo je jeho zřizovatelem, kontaktní osoby…) a přihlásí se k myšlence a principům pozemkových spolků.
  • Současně se kontaktní osoba uchazeče zaregistruje na https://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx  
  • Administrátor databáze založí kartu pozemkového spolku, propojí s ní kontaktní osobu a kontaktní osobě toto oznámí spolu se zasláním podrobných pokynů k práci s databází.
  • Kontaktní osoba v databázi vyplní údaje o organizaci a spravovaných pozemcích (až do akreditování pozemkového spolku jsou veškeré informace pro veřejnost neviditelné).
  • Koordinátor programu provede předakreditační návštěvu pozemkového spolku.
  • Rada Národního pozemkového spolku na svém nejbližším jednání žádost projedná a pozemkový spolek informuje o výsledku.

aktualizace 17.3.2022 | nahoru | tisk print