vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Proč zakládat pozemkový spolek?

Protože vlastnické vztahy jsou alfou a omegou jakékoli praktické činnosti v terénu. Každý, kdo se rozhlíží kolem sebe, vidí, jak moc se proměňuje tvář naší krajiny. Na okrajích měst a obcí přibývají nové stavby, zatímco opuštěné tovární areály ale i mnohem starší památky pustnou. U cest rostou reklamní billboardy, na zelené louce se stavějí tzv. satelitní městečka a montážní haly. Aby se mohlo stavět, těží se kámen, aby se mohlo bourat, zavážejí se strže a terénní nerovnosti. A uprostřed toho stojíme my se svou snahou zachovat zbytky přírody či drobné památky pro další pokolení i vlastní potěšení. Jakou ale máme jistotu, že léta péče věnovaná mokřadní louce se vstavači, obojživelníky a hojným ptačím osazenstvem nevezmou za své, protože se majitel pozemku rozhodne ”neproduktivní bažinu” prodat na stavební parcely? Když přijedou bagry, už bývá pozdě – zničit kus krásné přírody lze velice rychle…

Sjednání právního vztahu k zájmovým pozemkům nebo stavbám je závazkem pro obě strany – vlastníka i pozemkový spolek. Vlastník se tím do jisté míry vzdává možnosti volně se svým majetkem nakládat a spolek na sebe bere povinnost se o tento majetek v rámci dohodnutých pravidel co nejlépe postarat. Na druhou stranu pozemkovému spolku dává takový vztah možnost dlouhodobé koncepční práce s minimálním nebezpečím náhlého ”nemilého překvapení” v podobě zničeného pozemku. Pozemkový spolek jako nájemce nebo vlastník pozemků získává navíc úplně jinou vážnost a pozici při jednání s úřady nebo s jinými vlastníky.

Účast v hnutí pozemkových spolků navíc přináší i řadu výhod, zajišťovaných v rámci otevřeného programu ČSOP.

 

aktualizace 2.1.2014 | nahoru | tisk print