vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Nepůvodní (invazní) druhy rostlin

Pokyny k realizaci programu

OSNOVA PRAVIDEL PRO REALIZACI ZÁMĚRŮ PROJEKTU

Projekty se mohou týkat pouze rostlin, uvedených v seznamu!

A) Mapování lokalit výskytu

  • Databáze musí být předložena v předepsané struktuře dle tabulky (možno sáhnout, velikost 34 kB) a v digitální podobě (formát xls, nebo jiný kompatibilní)
  • Výstup mapování musí být zakreslen do map 1:10 000

B) Osvěta a propagace

Platí obecná pravidla pro mediální výstupy projektů.

Připravované projekty je třeba předem konzultovat s odborným garantem programu.

aktualizace 10.12.2007 | nahoru | tisk print