vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

NET4GAS, s.r.o. - generální partner ČSOP

NET4GAS - generální partner ČSOPSpolečnost NET4GAS, s.r.o., je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České republice a rozvíjí společensky odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. A to i nad rámec zákonných povinností.

Ze všech neobnovitelných zdrojů energie je zemní plyn ve vztahu k přírodě nejšetrnějším. Provoz plynovodů neznečišťuje ovzduší, není zdrojem hluku, vibrací ani záření a nenarušuje tvář krajiny. Potrubí je uloženo bezpečně pod zemí a po jeho položení je možné půdu opět hospodářsky využívat. Díky ochranným pásmům plynovodu navíc vznikají v jeho blízkosti unikátní biotopy, kde se vyskytují i vzácné druhy rostlin a živočichů.

Jelikož oblast podnikání společnosti NET4GAS s otázkou ochrany přírody a životního prostředí úzce souvisí, rozvíjí již od roku 2007 dlouhodobou strategii firemní filantropie realizovanou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Společnost NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na vytváření nových přírodně cenných naučných stezek v ČR, které nenarušují přírodu a umožní návštěvníkům získat o území základní informace. Podporuje i další organizace, pro které motto „Blíž přírodě“ je synonymem trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o projektech, otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či typy na výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách www.blizprirode.cz.

 

 

 

aktualizace 3.1.2014 | nahoru | tisk print