vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zahraniční vztahy

Český svaz ochránců přírody je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

Spolupráci se zahraničními organizacemi rozvíjí jak na úrovni svazu, tak na úrovni základních organizací. Základní organizace ČSOP většinou nachází v zahraničí partnery na základě společných odborných zájmů. Mezi organizacemi pak dochází k výměně poznatků a zkušeností nebo spolupráci na společných projektech. Základní organizace např. přeshraničně pečují o přírodně cenná území.

aktualizace 17.6.2021 | nahoru | tisk print