vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Sněm ČSOP

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Je tvořen delegáty volenými na základě volebního řádu. Koná se jednou za tříleté volební období a svolává jej Ústřední výkonná rada.

 

Sněm rozhoduje o nejdůležitějších svazových otázkách tím, že:

  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a zprávu ÚKRK za volební období,
  • určuje cíle a úkoly Svazu,
  • přijímá základní programové dokumenty Svazu a zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům,
  • volí a odvolává předsedu a místopředsedu Svazu,
  • volí a odvolává ÚVR,
  • volí a odvolává předsedu a další členy ÚKRK,
  • určuje výši a způsob placení členských příspěvků všech forem členství,
  • schvaluje symboliku Svazu a stanovuje svazové pocty,
  • přijímá, popř. mění Stanovy, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.

 

11. Sněm ČSOP se konal ve dnech 2.  a 3. dubna 2022 v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Usnesení přijatá na 11. Sněmu ČSOP

aktualizace 5.4.2022 | nahoru | tisk print