vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochrana savců

Sledování a ochrana netopýrů

netopyr_ilust.jpgOchrana netopýrů u nás je zajištěna nejen naším právním řádem, ale i podepsanými mezinárodními úmluvami (Bonská konvence). Program má tři části, řešící celou problematiku ochrany těchto pozoruhodných savců.

Podstatné pro ochranu netopýrů jsou znalosti o jejich výskytu. Nejméně prozkoumané jsou stanoviště lesních druhů - netopýra rezavého, netopýra stromového, netopýra velkouchého aj. I když to tak na první pohled nevypadá, i samotná informace o výskytu druhu může být nejdůležitějším krokem k jeho ochraně. Sem patří mapování letních výskytů a zimní sčítání bez rušení.

Druhou částí aktivit na ochranu netopýrů je praktická ochrana na zimovištích a letních koloniích. Zde jde jednak o zabezpečování zimovišť (průletnými mřížemi a pod) a ochranu letních stanovišť a také o vyvěšování budek pro netopýry. Třetí část programu tvoří osvětová činnost, především v rámci každoročně pořádané Evropské noci pro netopýry (Eurobat) na konci srpna.

 

Práce s detektorem netopýrů

Pro zájemce o detektorování netopýrů, zejména za účelem realizace mapování netopýrů v rámci programu Ochrana biodiverzity, nabízíme možnost školení na práci s nimi (školení by bylo realizováno i pro jediného zájemce), po jehož absolvování jsou k dispozici k zapůjčení detektory Lunabat DFD-1 s nahrávacím zařízením ZOOM H1n, dále detektor Magenta Bat5 a jeden starší detektor značky Pettersson D230 u garanta pro ochranu netopýrů Daniela Horáčka, kontak je uveden níže.

 

Dokumenty

Metodický list Mapovani netopýrů na půdách

Metodický list Peče o půdní kolonie

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant ČSOP

Daniel Horáček, Tel.: 603 780 392, e-mail: chiroptero.dan@gmail.com


Literatura
Soubor článků v Kráse našeho domova – jaro 2003
Metodika Českého svazu ochránců přírody – Svazek 30: Ochrana netopýrů (Mojmír Vlašín, Ivana Málková)

 


Ochrana velkých šelem

stopa_medveda_ilust.jpgProgram je zaměřen především na získávání informací o výskytu rysa, vlka a medvěda a propagace ochrany těchto šelem.


Odborný garant ČSOP

Mgr. Tomá Krajča, Tel.: 733 384 944, e-mail: t.krajca@seznam.cz

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Literatura
Velké šelmy v naší přírodě – Jaroslav Červený, Petr Koubek, Luděk Bufka. Vydalo nakladatelství Koršach pro MŽP ČR a AOPK ČR v roce 1999.                                          Metodika Českého svazu ochránců přírody - Svazek 32: Ochrana velkých šelem v ČR (editor Petr Stýblo)

Web

www.velkeselmy.cz

 

 


Obratlovci okolí lidských sídel

Program je zaměřen na podporu zvyšování biodiverzity okolí lidských sídel. Vychází z programu Živá zahrada. V rámci programu budou podporovány výhradně projekty zaměřené na působení na veřejnost - demonstrační projekty na veřejně přístupných zahradách - například ekocenter, akce a poradenství pro veřejnost zaměřené na toto téma.

Odborný garant programu
Ing. Petr Stýblo, Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Tel.: 222 516 115, e-mail: petr.styblo@csop.cz.

 

 

aktualizace 11.1.2023 | nahoru | tisk print