vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochrana hmyzu

Ohrožené a chráněné druhy motýlů, Vážky, Formica, Bombus a ostatní ohrožené včely, Lesní hmyz jsou názvy dřívějších podprogramů vyhlašovaných Českým svazem ochránců přírody. Dnes jsou již  tyto podprogramy plně obsažené v programu Ochrana biodiverzity, který  se již na podprogramy nedělí. Podrobnosti o projektech v těchto podprogramech se dozvíte na této stránce.

Ohrožené a chráněné druhy motýlů

motyly_ilust.jpg

Cílem programu je přispět k zachování diverzity motýlů (Lepidoptera) v ČR. Jeho náplní je výzkum diverzity motýlů chráněných i nechráněných území, monitoring výskytu ohrožených a chráněných druhů s důrazem na ochranu jejich biotopu – technickou údržbu, hlídkovou činnost a záchranné programy jednotlivých druhů. Součástí programu je i propagace motýlů a jejich ochrany.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant

Libor Dvořák kontakt: lib.dvorak@seznam.cz

Další zdroje
www.lepidoptera.cz

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 26: MOTÝLI ČESKÉ REPUBLIKY: Rozšíření a ochrana – Jiří Beneš, Martin Konvička, Zbyněk Havelda, Alois Pavlíčko, Vladimír Vrabec, Zdeněk Weidenhoffer

 


Vážky

vazky_ilust.jpg

Vážky patří bezesporu k nejznámějším skupinám hmyzu i mezi laickou veřejností. Program "Vážky" byl zahájen v roce 1994. Koordinačním centrem programu je Podblanické ekocentrum Vlašim. Program je zaměřen na mapování rozšíření jednotlivých druhů vážek v ČR a stanovení míry jejich ohrožení, studium společenstev vybraných lokalit, aktualizace Červeného seznamu a soupisu druhů pro revizi vyhl. 395/92 Sb., aktualizace bibliografie o vážkách na území ČR, návrh managementu stojatých i tekoucích vod a mokřadů s ohledem na zachování cenných společenstev vážek, uspořádání celostátního semináře.

V současné době jsou známy údaje o výskytu vážek z třetiny (tj. 226) všech polí inventarizační sítě používané k mapování živočichů naší republiky. Podrobná evidence nálezů je vedena u každého druhu. Bibliografie podchycených publikací o vážkách z území ČR v současnosti čítá již takřka 200 pramenů. V ČR je nyní evidováno 68 druhů vážek, z nichž 66 % je zařazeno do různých kategorií ohrožení. Do mapování významným způsobem přispívají samozřejmě členové ČSOP, kteří zasílají svá hlášení v podobě vyplněných dotazníků na koordinační pracoviště programu.

V roce 1998 byly nalezeny dva nové druhy vážek pro ČR (šidélko huňaté a šidélko lesklé). K důležitým ochranářským materiálům patří příprava Červeného seznamu vážek ČR a soupisu vážek pro připravovanou aktualizaci vyhl.č.395/1992 Sb.


Odborný garant
Mgr. Martin Waldhauser, SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, martin.waldhauser@nature.cz, tel: 724 314 426, 487 762 356

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 9: VÁŽKY - výzkum a ochrana - Lubomír Hanel, Jiří Zelený
Metodika Českého svazu ochránců přírody – příloha svazku 9: URČOVACÍ KLÍČ EXUVIÍ evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera – Stefan Kohl
Vážky – sborník referátů z celostátního semináře

Další zdroje
www.vazky.net


Formica

maravenci_ilust.jpg

Formica je jméno jednoho z rodů mravenců, který je na území České republiky zastoupen 18 druhy rozdělenými do čtyř podrodů. Do typického podrodu Formica (sensu stricto) řadíme skupinu šesti druhů tzv. lesních mravenců. Pro ně je typický větší vzrůst (dělnice měří ca 10 mm), rezavá hruď často s tmavými skvrnami, černo rezavá hlava a černý zadeček. Tito mravenci budují charakteristická kupovitá mraveniště z rostlinných zbytků, nejčastěji z jehličí, větviček, kousků pryskyřice, případně i z úlomků trav či listů. Pro zdravé lesní ekosystémy jsou velmi důležití.

FORMICA je také název programu, který patří k nejstarším v ČSOP – vyhlášen byl již v roce 1982.

Cílem programu FORMICA je prosazování a realizace aktivní ochrany hnízd lesních mravenců a podpora jejich přirozeného šíření. K základním aktivitám patří vyhledávání a mapování hnízd lesních mravenců, jejich dlouhodobý monitoring, omezování negativních dopadů lidských aktivit na hnízda a populace lesních mravenců, propagace jejich významu a zejména jejich ochrany.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Stěhování hnízd lesních mravenců - co s tím?

 

Odborný garant ČSOP

Program nemá svého garanta

Literatura
FORMICA – zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců


 

Bombus a ostatní ohrožené včely

bombus_ilust.jpgČmeláci - Bombus - jsou atraktivní skupinou živočichů, jejíž mnohé druhy jsou v ČR vyhynulé, mnohé pak velmi vzácné a kriticky ohrožené. V současné době nám však schází detailní znalosti o jejich výskytu a rozšíření. Jedná se totiž o skupinu, v níž jsou mnohé druhy morfologicky těžko rozlišitelné.

Program Bombus je v ČSOP realizován od roku 1989. Jeho cílem je mapování a propagace čmeláků a jejich ochrany.

Praktická ochrana čmeláků je samozřejmě těsně spjatá s celkovou ochranou krajiny, zejména s udržením diverzity a mozaikovitosti krajinných typů a rostlinných společenstev.

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant pro "Bombus"
RNDr. Miroslav Pavelka, Zemědělská 596, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Tel.: 608 908 833, e-mail: m.pavelka@sh.cvut.cz.


Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 28: ČMELÁCI – Miroslav Pavelka, Vladimír Smetana

Další zdroje
www.bombus.cz

 


Lesní hmyz (mimo Formica)

lesni_hmyz_ilust.jpgProgram je zaměřen na mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů hmyzu v lesích kromě mravenců Formica.

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant ČSOP
RNDr. Ivan Horčičko, CSc., Tel.: 603 302 041, e-mail: horcickoi@seznam.cz

 

 


 -

Odborný garant ČSOP pro projekty v programu Ochrana biodiverzity zaměřené na hmyz

Mgr. Filip Trnka, Tel.: 606 591 760, e-mail: filip.trnka88@gmail.com

 

 

aktualizace 8.2.2021 | nahoru | tisk print