vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka: Rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů

english version

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt je zaměřen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou významné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem projektu je zapojit vlastníky pozemků do šetrného způsobu hospodaření, vést je k takovému způsobu hospodaření a tím zlepšit stav lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem i mimo něj. Pro dlouhodobou udržitelnost přístupu vlastníků budou vypracovány ochranářské plány pro cenné lokality. Dále dojde ke zlepšení stavu lokalit obhospodařovaných pozemkovým spolkem v rámci hospodařských zásahů podporujících jejich biodiverzitu.
 

Projekt Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.czPodrobnosti o jednotlivých aktivitách projektu naleznete zde.

aktualizace 16.5.2017 | nahoru | tisk print