vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochrana krajinného rázu (prohlášení Českého svazu ochránců přírody v reakci na projekt výstavby na Zlatém vrchu v Bečově)

12.3.2012

Není týdne, kdy by se někde neřešily nejrůznější nevhodné stavební projekty ve volné krajině. Ochrana krajinného rázu existuje v naší legislativě sice již od roku 1992, zejména v posledních letech si však začíná stále více lidí uvědomovat, že krajina je hodnotou, která si ochranu zaslouží. Že míra zachování „neporušené" krajiny je mnohdy to, co předurčuje, jak dobře se v daném místě žije či jak moc může těžit z turistického ruchu. Ano, schválně píšeme „neporušené" v uvozovkách, neboť v podstatě veškerá středoevropská krajina je ovlivněná člověkem, mnohdy doslova vytvořená člověkem, a její „neporušenost" v žádném případě neznamená vyloučení lidských aktivit z krajiny. Jde však o zachování určitých měřítek a určitých principů, na základě kterých se daná krajina po staletí vyvíjela, aby aktivity nové nepůsobily rušivě, aby neničily to, co lze považovat za neméně významné dědictví minulosti, jako hrady, zámky či katedrály.

Proti ochraně krajiny však stojí zájmy některých investorů, snažících se o maximalizaci zisku či o „uloupení“ toho nejlepšího výhledu, nejzajímavějšího okolí pro své klienty. Bez ohledu na cokoliv jiného. Pár obvyklých frází o investici do infrastruktury či o několika (mnohdy sporných) nových pracovních místech stačí k tomu, aby byly principy ochrany krajiny zapomenuty, aby se z problému primárně odborného stal předmět politického boje a aby skutečné zájmy veřejné šly stranou. Typickou ukázkou tohoto budiž případ, který v posledních dnech opět rozvířil mediální hladinu, tedy plánovaná zástavba na Zlatém vrchu u Bečova nad Teplou. Projekt, nad jehož negativním hodnocením se shodly v nebývalé shodě všechny odborné instituce od ochrany přírody přes památkovou péči až po orgány územního plánování a jehož negativní vliv na podobu naprosto unikátně zachovalého (turisty hojně oceňovaného) sepětí historické krajiny a historického sídelního útvaru je nesporné; přesto je zde zjevná snaha části politické reprezentace investorovi ustoupit a kontroverznímu projektu vydláždit cestu k realizaci.

Český svaz ochránců přírody apeluje na všechny zodpovědné osoby a instituce nejen v tomto konkrétním případě, ale i ve všech obdobných, aby při rozhodování o projektech se zjevným zásahem do krajiny brali v úvahu primárně odborné argumenty institucí, které se otázkami krajinného rázu a historické krajiny dlouhodobě profesionálně zabývají, nikoli argumenty subjektů, které mají na kontroverzních projektech zjevně osobní ekonomické zájmy.