vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ekologická olympiáda ve školním roce 2012/2013

24.9.2012

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve školním roce 2012/2013 nadále pokračuje v pořádání tradiční soutěže Ekologická olympiáda. V aktuálním školním roce proběhne již její 18. ročník.

Stejnojmennou soutěž se letos poprvé pokouší uspořádat organizace Mladí ochránci přírody (IČ: 22875352). Tato organizace nemá nic společného s ČSOP a jejich soutěž není tradiční soutěží pořádanou ČSOP, a to i přes skutečnost, že je na tuto organizaci uveden kontakt v seznamu soutěží typu B publikovaném ve Věstníku MŠMT 8/2012.

Vzniklou situaci Český svaz ochránců přírody aktuálně řeší s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Podzimní krajská kola soutěže však probíhají i nadále bez ohledu na tuto situaci s těmito pořadateli:

  • Středočeský kraj: ZO ČSOP Vlašim
  • Ústecký kraj: ZO ČSOP Tilia ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem a Gymnáziem Roudnice nad Labem
  • Vysočina: ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci s Chaloupky, o. p. s.
  • Jihomoravský kraj: Rezekvítek (Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody)
  • ZO ČSOP Kosenka ve spolupráci s Gymnáziem Vlašské Klobouky a dalšími partnery

V případě jakýchkoliv nejasností, které se týkají Ekologické olympiády se prosím obracejte na Český svaz ochránců přírody, Sdružení mladých ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel.: 222 516 115, mobil: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz.

Prohlášení ke stažení (PDF)