vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zveme na semináře Účast spolků ve správních řízeních po roce 2017

12.10.2017

Český svaz ochránců přírody, Dům ochránců přírody v Praze vás zve na seminář

Účast spolků ve správních řízeních po roce 2017

ucastTermín a místo konání:

  • Brno, sobota 11. 11. 2017 od 10:00 do 16:00 Lipka, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno
  • Praha, čtvrtek 30.11. 2017 od 13:00 do 18:00, Dům ochránců přírody, Michelská 48/5, Praha 4

 Přednášející: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., právník Českého svazu ochránců přírody

Jak se mohou spolky účastnit správních řízení po novelizacích stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které velmi omezily dosud používané možnosti a postupy? Jaké jiné možnosti účastnit se rozhodování úřadů veřejnosti zbyly?  To jsou otázky, které trápí ochranářské organizace. Věříme, že na semináři Českého svazu ochránců přírody vedeném renomovaným právníkem dostanete na tyto otázky odpovědi.    

Obsah semináře:

  1. Hlavní změny vyvolané novelou stavebního zákona v zákoně o ochraně přírody a krajiny (ZOchrPř)
  2. Hlavní změny vyvolané novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (ZEIA)
  3. Informace o návrhu skupiny senátorů k Ústavnímu soudu na zrušení novelizace § 70 odst. 3 ZOchrPř a § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona.
  4. Procesněprávní možnosti spolků účastnit se správních procesů dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny po uvedených novelizacích:
  • Právo spolku být informován; účast při udělování druhových a územních výjimek; jak na závazná stanoviska; právo na informace; informování úřadů o výskytu ZCHD; získávání věcných práv k pozemkům; ovlivňování prostřednictvím účastníků řízení; podněty pro přezkumná řízení, ovlivňování tvorby územních plánů; místní referenda; „experimentální“ možnosti spolků.

 Účastnický poplatek:

  • 100 Kč – členové ČSOP, zástupci akreditovaných pozemkových spolků a kolektivních členů ČSOP
  • 200 Kč – členové ostatních spolků

Rezervace: Na akci je omezen počet účastníků a je nutné se předem rezervovat:

V případě včasné rezervace budete obratem vyzvání k zaplacení účastnického poplatku a bude vám zaslána podrobnější anotace semináře.

Kontaktní osoba: Jan Chvátal, jan.chvatal@csop.cz, 603 289 057

Ke stažení: