vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Rok vážek 2021

25.3.2021

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek.

Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Zachovalé vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále ubývá. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině ČSOP provozuje kampaň Naše mokřady (http://nasemokrady.cz/), která si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.

ČSOP by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.

V rámci Roku vážek ČSOP připravuje zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí.  

  • Exkurze:
    • Jak to bude s plánovanými exkurzemi, záleží na vývoji koronavirové situace. Sledujte zde a na facebooku ČSOP (facebook.com/csop.cz), kde vás budeme o novinkách informovat. Pokud nebudeme moci vyrazit na vycházku nejen za vážkami společně, budeme se snažit poskytnout alespoň radu, kam a kdy se za nimi vydat, případně jak tyto tvory nalákat na svou zahradu, protože je to hmyz nejen krásný, ale také velmi užitečný.
  • Putovní výstava
    • Výstava věnovaná vážkám, která bude informovat veřejnost o životním cyklu, ochraně a prostředí, ve kterém žijí a také o jejich základním systematickém členění.