vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

V okolí Chorušic se ukrývají pozoruhodná zákoutí

18.10.2021

V jihovýchodním cípu Kokořínska nedaleko Mšena se lesnatými doly, zaříznutými do okolní krajiny, proplétá nově otevřená naučná stezka Chorušická zákoutí. Provádí návštěvníky po různých koutech oblasti, ležící mezi obcemi Chorušice a Zahájí. Něco přes 4 km dlouhá stezka byla vybudována základní organizací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Na realizaci se podílela také obec Chorušice.

Oblast Chorušicka leží v bezprostřední blízkosti přírodních a kulturních pamětihodností, například hradu Kokořína nebo známých Pokliček. Svým charakterem plynule navazuje na samotné Kokořínsko – do planiny, osídlené venkovským obyvatelstvem a často využívané k zemědělské obživě, se zakusují hluboké rokle s pískovcovými skalními útvary. Rokle, překřtěné starousedlíky na doly, hrály významnou úlohu v životech zdejších lidí: vedly tudy cesty a nacházely se zde prameny, důležité zdroje pitné vody v kraji, kde byla o vodu nouze. Skály, dříve holé a využívané jako pastviny, jsou v současné době pokryty lesy, které jsou domovem mnoha druhů zajímavých živočichů, především ptáků. V lese u uměle vytesané jeskyňky poblíž osady Zahájí, se v dubnu 1945 několik dní ukrývala partyzánská skupina podporovaná zahájskými občany.

Stěžejním tématem Chorušicka je voda. Vzhledem k problematickému přístupu k jejím zdrojům řešili obyvatelé získávání vody různými způsoby. Užitkovou vodu zachytávali pomocí tzv. kalů, nádrží napájených dešťovou vodou. Kaly v současnosti slouží také jako útočiště pro živočichy vázané na vodní prostředí, mezi nimi i zákonem chráněné druhy. V chorušickém kalu bylo nalezeno několik druhů obojživelníků, mezi nimi skokan skřehotavý, ropucha obecná, skokan štíhlý a čolek obecný.

Na čtyřkilometrové trase stezky návštěvníci naleznou deset tabulí nebo herních prvků, zpracovaných tak, aby poskytly informace zábavnou formou široké veřejnosti – od předškolních dětí až po dospělé. Zájemci tak nahlédnou do historie chorušického kalu a poznají jeho čtyřnohé obyvatele, zjistí, jaké znaky prozradí přítomnost živočichů v lese, co způsobilo vyschnutí dříve hojně využívané studánky, srovnají podobu dolu dříve a dnes a poznají osudy partyzánů od Zahájí.

První infotabule se nachází v části Chorušic nazývané Podstavy (GPS: 50.2556233N, 14.5597622E).  Trasa vede od místního kalu do lesa Nedvídku, kde se v nevelké rokli stáčí doleva a ústí na cestu, směřující do skalami lemovaného dolu. Ten dovede návštěvníky až k poslední tabuli, stojící pod osadou Zahájí u rozcestníku s modrou turistickou značkou (GPS: N 50°22.19550, E 14°39.71988).   

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS. Již patnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Středočeském kraji zpřístupněno již osmnáct těchto lokalit ČSOP.

 

Bližší informace:

 

Martina Zrostlíková                                                                    

ZO ČSOP Koniklec

T: 774 497 327  

E: martina.zrostlikova@ekocentrumkoniklec.cz      

 

Kateřina Burešová

Kancelář ÚVR ČSOP

T: 731 760 872

E: katerina.buresova@csop.cz

 

Vojtěch Meravý

NET4GAS, s.r.o.

T: 735 191 108

E: vojtech.meravy@net4gas.cz