vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Živá zahrada - první výsledky vánočního pozorování: vítězí sýkora koňadra a zvonek zelený stále více ubývá!

7.1.2022

Předběžné výsledky prosincového kola programu Živá zahrada, ve kterém Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s veřejností sleduje divoká zvířata na zahradách, potvrdily, že nejčastěji se vyskytujícím ptačím druhem na zahradách je sýkora koňadra. Zároveň potvrdily, že se hrozivě zrychluje úbytek dříve běžného zvonka zeleného. A ani obyčejný kos na tom není tak dobře, jako býval dříve.

Zimní kola soutěže Živá zahrada probíhají tradičně během Vánočních svátků a jsou (na rozdíl od květnových kol) zaměřená výhradně na ptáky. Lidé na svých zahradách v předepsaných dnech zapisují výskyt jednotlivých druhů ptáků. Na konci pozorovacího období pak svá pozorování sepíšou a zašlou Českému svazu ochránců přírody. Loňské zimní kolo proběhlo mezi 23. až 26. prosincem. Část výsledků již je zpracována a ukazuje následující data:
Nejčastěji pozorovaným druhem byla sýkora koňadra, která se vyskytovala na 90 zahradách ze sta. Na druhém místě se umístila sýkora modřinka (87%) a teprve na třetím dříve nejhojnější zahradní ptačí druh – kos černý (84%). Pozorování rovněž prokázala pokračující úbytek zvonka zeleného. Poprvé v 18ti leté historii byl pozorován jen na méně jak 40% zahrad (34%). Přitom před deseti lety to byl ještě běžný pták vyskytující se na 70% zahrad.
Jak si vedly tyto druhy během let, ukazuje graf:


Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody. Další kolo soutěže proběhne od 20. do 22. května.
Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/