vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Liberecký lesík Opičák má obnovenou pozorovatelnu a návštěvnické prvky

2.5.2022

Liberec; 2. května 2022: Na konci minulého týdne byla veřejnosti představena nově zrekonstruovaná návštěvnická infrastruktura v lese nazývaném Opičák (VKP Lesík u letiště), nacházejícím se na západním okraji města Liberec. Tento místními obyvateli oblíbený kousek přírody byl v roce 2006 a 2009 vykoupen v rámci kampaně Místo pro přírodu do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a později doplněn pozorovatelnou a dalšími návštěvnickými prvky v rámci kampaně NET4GAS Blíž přírodě.

Lesík zvaný Opičák vznikl v prostoru bývalé cihelny, která zanikla v první polovině 20. století. Jak areál zarůstal, prošel proměnou v divoký les s množstvím tůní zásobených dešťovou vodou a stal se tak útočištěm pro mnoho zajímavých druhů organismů. Lokalita se nachází u libereckého letiště, z druhé strany v blízkosti komerční zóny Liberec Sever, a byla tak v minulosti v ohrožení útlaku ze strany developerů. Český svaz ochránců přírody se snaží díky výkupům podobných cenných pozemků zachovat kousek přírody i v takto nepřívětivých místech. O lokalitu Opičáku se dlouhodobě stará základní organizace ČSOP Armillaria Liberec.

Návštěvník v lese narazí na stromy různého stáří a různých tvarů. Díky bizarně pokrouceným stromům dostal tento lesík pravděpodobně také své jméno Opičák. Rostou zde například osiky, duby, buky, javory, břízy či topoly a střemchy a díky bažinatému podkladu se jedná téměř o lužní les. Les je hojně využíván jako úkryt pro ptáky, hnízdí zde například zvonek zelený nebo silně ohrožená žluva hajní. Tlející kmeny hostí různé druhy hub, mezi významnější patří třeba krasočíška žlutá, mozkovka rosolovitá, pavučinec olšový, houževnatec vějířovitý, štítovka stinná či řasnatka síromléčná, ale i korálovec bukový nebo ohňovec rakouský. Vlhký les je také výborné stanoviště pro husté mechové patro, v tůních se nacházejí různé druhy obojživelníků. V Opičáku byly objeveny i dva druhy orchidejí - bradáček vejčitý a kruštík širolistý.

Hlavní brána do Opičáku se nachází pouhých 150 metrů od zastávky liberecké MHD Ostašovská. Návštěvník si může asi čtyřhektarový lesík projít po vyšlapaných cestičkách, v centrální části pak nalezne obnovenou pozorovatelnu, která slouží jako místo k pozorování ptáků nebo třeba i jako meditační místo. U pozorovatelny se nachází nové dubové lavičky. Dvě informační tabule obsahují zajímavosti vztahující se k Opičáku. Bližší informace o Opičáku je možné najít i na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz v sekci Zachráněné lokality.

Zbudování a následná rekonstrukce návštěvnických prvků Opičáku byly finančně podpořeny generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě, společně s městem Liberec a společností RP Severka. Již šestnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice.

 

Bližší informace:

Květa Morávková
Základní organizace ČSOP Armillaria
T: 602 154 091
E: armillaria@seznam.cz

 

Kateřina Burešová

Kancelář ÚVR ČSOP

T: 731 760 872

E: katerina.buresova@csop.cz

 

Vojtěch Meravý

NET4GAS, s.r.o.

T: 735 191 108

E: vojtech.meravy@net4gas.cz

 

 

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již 175 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.