vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Vyšly Depeše 7/2007

19.12.2007

Depeše ČSOP 7/2007 v elektronické verzi (PDF) jsou ke stažení zde: csop.cz/depese.

V sedmém čísle Depeší se mimo jiné dočtete o Zákonu na ochranu zvířat proti týrání, Operačním programu životního prostředí, valné hromadě Národní sítě záchranných stanic, možnosti čerpání evropských peněz na výměnné pobyty v zahraničí, setkání iniciativy Green Belt/Zelený pás, možnosti prezentace činností ČSOP v ZOO Praha, jedinečné ekovýchovné publikaci Učíme se v zahradě ad.

Zvlášť si můžete stáhnout dvacetistránkovou přílohu s informacemi o aktuálních výběrových řízeních.