vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na dodávky vzdělávacích akcí v modulech programu Národní síť EVVO v roce 2010

9.4.2010

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují doplňkové výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty…

Výběrové řízení je členěno do šesti oblastí – modulů:

M1: Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
M2: Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
M3a: Vzdělávání pedagogických pracovníků
M3b: Vzdělávání odborné veřejnosti
M4: Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti
M5: Výměnné pobyty a stáže do zahraničí

Obsah všech vzdělávací akcí v rámci výše uvedených modulů musí být environmentálně zaměřen.

Do výběrového řízení se mohou hlásit neziskové organizace, které mají ve stanovách nebo obdobném dokumentu uvedenu jako jednu z hlavních činností environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu nebo její ekvivalenty. Další požadavky na organizace oprávněné k zapojení do programu jsou uvedeny v Textu výběrového řízení.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeny do programu Národní síť EVVO, v rámci kterého budou moci vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům. Na základě výkazů a při splnění stanovených podmínek jim budou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Celé znění Výběrového řízení, přihláška a formuláře pro vykazování akcí jsou ke stažení zde!

Uvedené soubory na výše zmíněném odkazu si lze také vyžádat na e-mailové adrese info@narodnisit.cz, případně telefonu 234 621 386 nebo 777 103 238. Prostřednictvím všech kontaktů Vám rádi zodpovíme i případné dotazy.

Organizace, které byly do programu přijaty v roce 2008 a 2009, přihlášku nepodávají. Pouze v případě, že by již přijatá organizace měla zájem o rozšíření svého zapojení do dalších modulů, musí vyplnit znovu formulář přihlášky, vyznačit moduly, do kterých se hlásí nově, a připojit všechny požadované doklady.
Organizace, které byly přijaty v roce 2008 a 2009 se dále řídí smlouvou a instrukcemi uvedenými v článku v sekci Aktuality. Zejména doporučujeme seznámit se s termíny doručování výkazů v roce 2010.