vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Dopis ČSOP k pořadu Nedej se!

18.12.2012

Vážený pane generální řediteli, vážení členové Rady České televize

Český svaz ochránců přírody se znepokojením sleduje informace o chystaném zrušení pořadu Nedej se! Není to poprvé za dvacet let jeho existence. Za tu dobu pomohl upozornit na desítky závažných kauz porušování zákonů, hrubého ohrožování přírody či zájmů místních obyvatel, ať již v měřítku lokálním či celostátním. Mnohé problémy právě díky němu začaly být vnímány, řešeny a někdy i vyřešeny. Jeho mladší „dvojče“ Přidej se! pak upozorňovalo na případy, kdy se něco již podařilo, a dodávalo tak síly těm ostatním, že žádný boj není předem prohraný.

Je jasné, že pořad typu Nedej se! je mnohými vnímán kontroverzně. Právě časté odmítavé reakce, v některých případech vrcholící až soudními spory či tlaky na zrušení pořadu, považujeme za důkaz, že svoji práci odváděl dobře. Vždyť pokud by pořad takovéhoto formátu a zaměření zůstával bez odezvy, byl nadšeně přijímán i kritizovanou stranou, zjevně by něco nebylo v pořádku.

Občan hájící svá práva stojí vždy proti chybujícím úřadům, svévolným politickým manipulacím či zájmům silných firem na té nevýhodnější straně. A jedinou jeho oporou vedle (mnohdy ne zcela ideálně fungujících) soudů jsou právě média. Považujeme za primární povinnost médií obecně, a veřejnoprávních médií tím spíše, na porušování či obcházení zákonů a na prosazování partikulárních zájmů proti zájmům veřejným poukazovat a stavět se na stranu lidí, kteří se snaží dosáhnout spravedlnosti, chránit místo, kde žijí.

Nelze se zbavit podezření, že různé důvody uváděné pro zrušení tohoto pořadu jsou pouze zástupné a že primárním důvodem je utišení jeho kritického hlasu, hlasu, který se mnoha z těch, kteří o České televizi, jejím personálním obsazení a financování rozhodují – tedy politikům, případně na ně napojeným firmám -, nehodí, neboť jim komplikuje „klidné“ vládnutí a prosazování mnohdy zcela neprůhledných zájmů. Chcete-li se podezření z cenzury nepohodlných názorů vyhnout, nerušte pořady Nedej se! a Přidej se!

Vítáme vizi České televize zařazovat na program pravidelně dokumentární pořady věnované ekologickým otázkám. Takovéto pořady však již z principu mají jiné zaměření, než Nedej se!,  nemohou proto být jeho náhradou, nýbrž rozšířením nabídky.

Proto vás jménem Českého svazu ochránců přírody, organizace sdružující přes 7000 členů se zájmem o problematiku ochrany naší přírody, krajiny a životního prostředí, žádáme o zachování pořadu Nedej se! s jeho dnešním obsahem a minimálně dnešním rozsahu.

S pozdravem

RNDr. Libor Ambrozek
předseda Českého svazu ochránců přírody