vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Nové pozemkové spolky

11.4.2013

Byly akreditovány čtyři nové pozemkové spolky - Pozemkový spolek Buchlovice, působící v okolí středomoravských Buchlovic a pečující zejména o staré aleje, Pozemkový spolek Mantis, jež má v okolí Ivančic na jižní Moravě ve správě několik cenných stepních lokalit, Pozemkový spolek Mravenec, starající se na Pelhřimovsku především o vlhké louky, a středočeský Pozemkový spolek Kladensko, jehož "vlajkovou lodí" je Libušínské hradiště (včetně zvonice a bývalého hrobnického domku). Tři z nich jsou zřízeny základními organizacemi ČSOP, jeden samostatným občanským sdružením. Podrobnější inforrmace naleznete v databázi pozemkových spolků.