vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Prohlášení ČSOP ke koaliční smlouvě

7.1.2014

Český svaz ochránců přírody kladně hodnotí pasáže včera podepsané Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL, které se týkají ochrany přírody a krajiny i spolupráce s občanskou společností. Koaliční strany se zde například zavázaly nedovolit průzkumy a těžby zlata či břidličných plynů, chtějí  chránit volnou krajinu před zbytečnou zástavbou, slibují zajistit lepší prostupnost krajiny a rovněž se zaměřit na ochranu biologické rozmanitosti i zadržování vody v krajině. Zároveň při tom všem deklarují  úzkou spolupráci s občanským sektorem, tedy občanskými  iniciativami, svazy či spolky a nebudou ani bránit účasti veřejnosti ve správních řízeních týkajících se životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody - největší české zájmové sdružení zaměřené na ochranu přírody a krajiny - uvítal, že se Koaliční smlouva zabývá nejzásadnějšími problémy ochrany naší přírody a krajiny a navrhuje pro ně moderní metody řešení. Snad s výjimkou zamýšleného kanálu Dunaj - Odra - Labe, který by podle našeho názoru měla smlouva rovnou zavrhnout, protože by naší krajině způsobil obrovskou, nevratnou a nenahraditelnou újmu. ČSOP doufá, že se zásady, obsažené v této smlouvě, promítnou i do chystaného programového prohlášení budoucí vlády, aby tak po schválení sněmovnou získaly ještě větší váhy a zavázaly vládu se jimi řídit.

RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP