vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Žáby na silnici

4.3.2019

Dopravní značku s označením A14 Zvěř s vyobrazením siluety jelena, zná asi každý motorista. Tato značka upozorňuje na místo, nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému setkání se zvěří. Řidič pak může věnovat zvýšenou ostražitost a upravit rychlost jízdy, tak aby se pokud možno se střetu se zvěří bezpečně vyhnul.

jelen

Vyhláška č. 294/2015 sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, umožňuje od 1. 1. 2016 použít i jiný symbol volně žijícího živočicha na tuto dopravní značku. V příloze č. 7 této vyhlášky tak můžeme najít i obrázek žáby ve významu „obojživelníci“.

zaba

Na silnicích tak můžeme potkat novou dopravní značku, otázka je co tedy znamená a co by měl řidič udělat. Značka upozorňuje na úsek, kde ve zvýšené míře migrují obojživelníci přes pozemní komunikaci. Pod koly vozidel jich na takových místech mnoho zahyne. Mohou to být desítky, stovky i tisíce jedinců. Obojživelníci nám z krajiny bohužel stále ubývají a úhyny na silnicích k tomu také přispívají. Obojživelníci migrují zpravidla mezi zimovištěm a místem kde se rozmnožují, tedy s nějakou vodní plochou. Nejintenzivnější je jarní tah ze zimovišť, zde dochází k největším ztrátám. Značka proto bývá zpravidla spojena s omezením rychlosti. Pokud tedy potkáme tuto novou značku, je vhodné zpomalit vozidlo a pokud je to v rámci bezpečnosti provozu možné, vyhnout se obojživelníkům vyskytujícím se na silnici. Týká se to zejména období jarního tahu ropuch obecných, který probíhá dle počasí od konce února až do začátku května. Nejvíce rizikovým obdobím je obvykle druhá polovina března a duben. Zejména pak v nočních hodinách či za deště. Pokud je takto označen úsek, po kterém jezdí řidič opakovaně, je vhodné, pokud je to možné, se takovému úseku v tomto období raději vyhnout, či přesunout průjezd do denních hodin kdy přechází obojživelníku nejméně.

V evidenci Českého svazu ochránců přírody je od veřejnosti nahlášeno celkem 545 takových úseků po celé republice. Záznamy z této evidence jsou pak předávány státní ochraně přírody tj. Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR.) Jen několik málo z nich je označeno značkou. Na nejrizikovějších místech dochází k úhynům až tisíců jedinců. Těch nejvíce rizikových eviduje AOPK ČR celkem 12. Jejich umístění je možné nalézt na jejím mapovém serveru http://webgis.nature.cz/mapomat/.

Na některých místech pak pomáhají dobrovolní ochránci přírody zajištovat záchranné přenosy obojživelníků přes silnice. Na jaře tak můžete potkat záhadně vyhlížející bariéry podél komunikací, kde ochránci obojživelníky zachytávají. I zde můžete v okrajových částech bariéry na obojživelníky na vozovce narazit a obezřetnost řidiče je na místě. Je vhodné počítat i s tím, že kolem bariér se můžou pohybovat lidé, co chtějí obojživelníkům pomáhat, mnohdy i děti. 

bariera

Problém rizikových úseků na silnici je širší a samotné značky či přenosy jej úplně nevyřeší. Přesto prosím věnujte těmto úsekům zvýšenou pozornost a ohleduplnost, zejména nyní na jaře.


Poznámka: Pojem zvěř je definován v zákoně o myslivosti jako Obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi  volně žijících druhů živočichů,  uvedených v následném seznamu. Obojživelníci zde uvedení nejsou, nepatří tedy mezi zvěř dle mysliveckého zákona.