vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Literární a výtvarná soutěž k Roku orchidejí

12.5.2020

Český svaz vyhlašuje u příležitosti Roku orchidejí dvě soutěže pro všechny milovníky přírody s tvůrčími či uměleckými sklony:

Literární soutěž „Mé setkání s orchidejemi“

Cílevědomé pátrání po orchidejích může být ohromným dobrodružstvím, náhodné setkání nevšedním zážitkem. Snahy o záchranu orchidejí jsou mnohdy napínavým příběhem. Krása a rozmanitost orchidejových květů přímo vybízí k veršům.

Dokážete své nejzajímavější setkání s orchidejemi, ať již plánované či náhodné, zachytit do slov? Přijímány jsou jakékoli literární útvary, próza i poezie, inspirované osobním setkáním s některou z evropských orchidejí ve volné přírodě. Samostatně vždy uveďte lokalitu, kterou popisujete / byla vám inspirací, a svůj věk.

Přijímají se pouze vlastní autorské texty. Zasláním příspěvku do soutěže autor souhlasí s publikováním díla v materiálech ČSOP (web, časopis Krása našeho domova či jiné tiskoviny, případný sborník ze soutěže…) za účelem propagace ochrany orchidejí. Nejzajímavější příspěvky budou oceněny.

Své příspěvky do soutěže posílejte do 15. srpna 2020 na adresu souteze@csop.cz, do předmětu napište ORCHIDEJE. Uveďte rovněž své jméno a kontakty na Vás.

Výtvarná soutěž „Namaluj orchidej“

Květy orchidejí jsou proslavené svou krásou. Evropské druhy nejsou tak veliké, jako druhy tropické, ale tvary a rozmanitostí si jejich květy s exotickými příbuznými v ničem nezadají. Od jemné a nenápadné krásy bradáčků, vemeníků nebo kruštíků přes neskutečnou škálu tvarových a barevných kombinací některých prstnatců či vstavače nachového až po roztodivné „hmyzí“ květy tořičů.

Chcete-li se zúčastnit soutěže, vyobrazte libovolnou výtvarnou technikou s výjimkou fotografie či počítačové grafiky minimálně tři různé druhy orchidejí, vyskytujících se volně v evropské přírodě. Vzhledem k ochraně orchidejí není podmínkou malovat podle živého vzoru. Pokud však připíšete, proč jste si vybrali ke ztvárnění právě tyto orchideje, čím vás zaujaly a kde jste se s nimi v přírodě setkali, budeme rádi.

Přijímají se originály výtvarných prací (na požádání vrátíme, avšak nezasíláme). Zasláním do soutěže autor souhlasí s publikováním díla v materiálech ČSOP (web, časopis Krása našeho domova či jiné tiskoviny, případný sborník ze soutěže…) za účelem propagace ochrany orchidejí. Nejzajímavější díla budou oceněna.

Své výtvory posílejte (možno též osobní doručení) do 15. srpna 2020 na adresu Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Uveďte rovněž své jméno a kontakty na Vás.