ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 15/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP VELEŠÍN

Adresa sídla ZO:Na Hvízdalce 503
382 32 VELEŠÍN
IČ:671 55 073
Statutární zástupce (předseda):Jiří Růžička
Kontakty pro veřejnost:telefon: 380 331 721, 739 026 248
e-mail: ruzicka[zavináč]velesin[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Ukázky - oživení historie a zapomenutých moudrostí, opravy čapích hnízd

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VELEŠÍN.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2183/91 do 31.03.2020.