ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 12/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Roháči

Adresa sídla ZO:Na Tržišti 596
262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
IČ:720 31 476
Statutární zástupce (předseda):Jiří Brda
Kontakty pro veřejnost:telefon: 724 349 963, 733 277 712
e-mail: csop.rohaci[zavináč]gmail[tečka]com
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 5

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-1001 do 31.03.2020.