ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 03/15

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Naučné stezky ČR

Adresa sídla ZO:Žloukovice 0512
267 05 NIŽBOR
IČ:723 96 407
Statutární zástupce (předseda):Ing. Alena Šťovíčková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop.nscr[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.naucne-stezky.eu
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:21
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NIŽBOR.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-10-1989 do 31.03.2020.