ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 23/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

23/02 ZO ČSOP BERKUT

Adresa sídla ZO:Klášter Teplá, Klášter č.p. 106
364 61 TEPLÁ
IČ:663 64 256
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Šindelář
Kontakty pro veřejnost:telefon: 736 642 792, 353 392 275
fax: 353 392 500
e-mail: zocsopberkut[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.zocsopberkut.cz
http://www.becovskabotanicka.cz
http://www.becovsko.cz
http://www.panoramatickastezka.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana krajinného rázu, péče o lokality NATURA 2000, péče o PCHP, záchrana botanické zahrady, krajinný ráz Krajinné památkové zóny

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- lesní hospodaření

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 35

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Zlatý vrch, Nad řekou, Bečovská panoramatická stezka, Cech sv. Víta, Telecí potok, Siardův pramen, Horní Otročínský pramen, Umíř

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Město Bad Berneck - SRN, Umweltstation Waldsassen - SRN

Ostatní činnost

jmenovitě: zahradnické práce, arboristika, údržba památek, údržba zeleně, drobné stavební práce, vzdělávání, regionální rozvoj, kulturně-společenské akce, poradenská činnost, průvodcovství, projekce

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TEPLÁ a dále správní uzemí obce: obce Bečov nad Teplou, Bochov, Horní Slavkov, Chodov, Kolová, Krásné Údolí, Krásno, Mnichov, Nová Ves, Otročín, Ovesné Kladruby, Pila, Stanovíce, Teplička, Toužim, Útvina.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 185/98 do 31.03.2020.