ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 73/20

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Na břehu

Adresa sídla ZO:V Zálomu 2897/2
700 30 OSTRAVA
IČ:720 69 074
Statutární zástupce (předseda):PaedDr. Radana Parmová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 316 639
e-mail: radana.p[zavináč]volny[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: pořádání plenérových výtvar. dílen v postindustriální divočině, pořádání výstav kresby, malby a fotografie

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce OSTRAVA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-10-0993 do 31.03.2014.