ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 48/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP PRORUBKY

Adresa sídla ZO:Prorubky 1
516 01 PRORUBKY
IČ:642 26 778
Statutární zástupce (předseda):Jiří Dušánek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- zemědělství

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

Počet členů:12
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRORUBKY a dále správní uzemí obce: Liberk.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 773/94 do 31.03.2020.