ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA ALEJ POD HOŘÍNKOVOU HÁJENKOU

název lokalityAlej pod Hořínkovou hájenkou
katastrální území k.ú. Buchlovice, kraj Zlínský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Buchlovice
polohaTuristicky značená trasa (žlutá značka) Buchlovice - hrad Buchlov. Směr od JV - na SZ.
charakterVýznamná dvouřadá javorová alej (javor klen) na turisticky značené historické cestě z Buchlovic na hrad Buchlov. Alej založena pravděpodobně v 2.pol.19 stol. Tehdejšími majiteli buchlovského panství, rodinou Berchtoldů. Stromy v aleji mají zhoršený zdravotní stav a část aleje chybí. Cesta vnitrem aleje značně zarostlá náletovými dřevinami. Dutiny stromů jsou významnými biotopy hmyzu, netopýrů a ptáků. Estetická a kulturní hodnota aleje je obrovská.
cílový stavOšetření a obnova stávající části aleje (zdravotní ořezy), likvidace náletových dřevin a zprůchodnění turistické trasy, dosadba chybějících stromů ve stávající časti a výsadba nových stromů v chybějící části aleje. Následná péče o tento krajinný prvek a jeho dlouhodobá udržitelnost. Získání dlouhodobých nájemních smluv, popřípadě vlastnictví pozemků.
ochrana Přírodní park
nabídka veřejnosti samostatné infopanely
odpočívadlo
technické prostředky (chodníčky, žebříky)

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP1546
písemný souhlas s prováděním činnosti6850
celkem8396